Modulon rakennuksissa on todistetusti hyvä sisäilma

Modulon käyttämät nykyaikaiset ilmanvaihtolaitteet suodattimineen on mitoitettu niin, että sisäilma pysyy kaikissa tiloissa jatkuvasti hyvänä. Laadukas rakennustapa takaa, että ilmanlaatu on hyvä rakennuksen elinkaaren alusta lähtien

Modulon moduulikoulujen ja -päiväkotien sisäilmaluokka on S2. Tämä tarkoittaa, että tilojen sisäilman laatu on hyvä, eikä niissä ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilmanlaatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. 

– Hyvä ilmanlaatu varmistetaan jo rakennusvaiheessa, sillä rakentamisessa noudatetaan P1-puhtausluokan vaatimuksia myös silloin, kun sitä ei erikseen vaadita. Moduulit valmistetaan kuivissa sisätiloissa, ja itse rakennustyömailla pölyn määrä minimoidaan ja ilmastointikanavat tulpataan. Toiminnan laatuun on muutenkin kiinnitetty erityistä huomiota, ja olemme sen varmistamiseksi hankkineet ISO 9001 ja ISO 14 001 -sertifikaatit, selventää Modulon myyntijohtaja Vesa Saarinen

Etäohjattava, moduulikohtainen ilmanvaihto auttaa vikatilanteissa 

Modulojen ilmanvaihto toteutetaan moduulikohtaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ilmanvaihtoon tulee vika, se vaikuttaa yleensä vain osaan rakennusta. Lisäksi moduulikohtainen etäohjattava tekniikka helpottaa ilmanvaihdon vikojen paikantamista ja korjaamista. 

– Jos jonkin tilan hiilidioksiditaso nousee yli viitearvojen, tästä tulee välittömästi etähälytys. Ilmanvaihtoa voidaan tehostaa ja muun muassa huoneiston tuloilman lämpötilaa säätää myös etänä, Saarinen huomauttaa. 

Modulon päiväkotien ja koulujen ilmanvaihtokoneistot sijaitsevat lukituissa, äänieristetyissä teknisissä tiloissa. Ilmanvaihtokoneet itsessään ovat hiljaisia.  

– Erilliset ilmanvaihtolaitteistot voivat aiheuttaa meluhaittaa ja estää tilojen monipuolista käyttöä. Usein on myös kustannustehokkaampaa satsata moduulirakennuksiin kuin pyrkiä parantamaan vanhojen rakennusten ilmanvaihtoa ja -puhtautta, Saarinen lisää. 

Modulo-rakennusten ilmanlaatu pysyy hyvänä, koska… 

  • ilmanvaihto on mitoitettu yli tiloja käyttävän henkilömäärän tarpeen. 
  • ilmanvaihtolaitteet ovat nykyaikaisia ja niiden käyttöikä on pitkä. Vastuu niiden toimivuudesta on vuokranantajalla. 
  • ilmanvaihto toimii moduulikohtaisesti: vikojen paikantaminen ja korjaaminen on helppoa. 
  • ilmanvaihto on etäohjauksessa. 
  • lisävarusteena on saatavilla huonekohtainen viilennys. 
  • ilmanvaihtoputket on sijoitettu näkymättömiin alaslaskukaton yläpuolelle: putkien päälle ei kerry pölyä. 
  • siivous on helppoa muun muassa yläsokkeleistaan viistottujen komeroiden ansiosta. 
  • moduulit rakennetaan aina P1-puhtausluokan vaatimusten mukaan. 

Piilotetuille pinnoille ei kerry pölyä 

Moduloissa minimoidaan myös pölyn kertyminen vaikeasti siivottaville pinnoille. Kaikki ilmanvaihtokanavat on piilotettu alaslaskukaton yläpuolelle – siis käytännössä välikaton päälle, pois huonetiloista. Näin putkien päälle ei pääse kertymään pölyä. Lisäksi esimerkiksi korkeat komerot ovat yläsokkelistaan viistoja, jolloin niiden päälle laskeutuva pöly on helppo poistaa. 

Helsingin Mäntymäen Modulo-päiväkodin huone. Kuvassa näkyy yläsokkeleistaan viistot komerot ja tasainen katto, jonka yläpuolelle ilmanvaihtoputket on sijoitettu näkymättömiin.

Modulon rakennuksissa ilmanvaihtokanavat on piilotettu sisäkaton päälle. Korkeiden komeroiden yläsokkelit ovat viistot, jotta pölyt on helpompi pyyhkiä. 

Modulossa seurataan koko ajan ilmanvaihtotekniikan kehittymistä ja panostetaan tarvittaessa uudempaan ja tehokkaampaan teknologiaan. Saarinen muistuttaa, että vastuu ilmanvaihdon toimivuudesta on aina tilojen omistajalla tai vuokranantajalla. 

– Kun itse omistaa kiinteistön ja ilmanvaihdossa ilmenee haasteita, korjauskustannukset ovat pois omasta pussista. Modulon vuokraajalla vastuu on paljon pienempi!

Tule virtuaalikierrokselle Helsingin Mäntymäen päiväkotiin ja tutustu piilotettuihin teknisiin ratkaisuihin!