Modulo on joustava vaihtoehto niin elinkaarihankkeille kuin väistötiloille

Olemme pohjalainen perheyritys, jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa yrittäjyydessä. Vuosikymmenten kokemus erilaisista liikuteltavista tiloista ja rakennelmista toimi luontevana johdantona kehitystyöllemme, jonka tuloksena tuotamme huippulaadukkaita siirrettäviä ja muunneltavia tilaratkaisuja erityisesti koulu-, päiväkoti- ja hoivakotikäyttöön. 
 
Nimi Modulo juontuu itsenäisistä osista, eli moduuleista koostuvista tilaratkaisuistamme, joissa yhdistyvät niin väistötilojen kuin kiinteiden rakennusten edut, mutta lisäksi ainutlaatuinen muuntojoustavuus. Ydinarvojamme kaikessa toiminnassamme ovat kestävyys, terveys ja vastuullisuus.

Moduulirakentaminen on kestavä ja mukautuva ratkaisu

Modulo on kestävä ja mukautuva ratkaisu

Muuttoaaltojen ja väestörakenteen muutosten seurauksena vähälle käytölle jäävien kiinteistöjen kohtalo herättää toistuvasti keskustelua. Toisaalta kasvualueille rakennettavien koulujen ja päiväkotien kaltaiset tilat voivat jäädä nopeasti riittämättömiksi. Modulon perusajatukseksi onkin alusta saakka muodostunut mukautuminen muuttuvan maailman tarpeisiin.

Nykyisin uusien koulujen, päiväkotien ja hoivatalojen rakentaminen toteutetaan usein elinkaarihankkeina, mikä tarkoittaa sitoutumista samoihin tiloihin jopa vuosikymmeniksi. Rakentajan huoltovastuu tuo turvaa, mutta samalla on olemassa riski siitä, että kohteen sijainti tai koko ei vastaa tarvetta edes enää 10 vuoden kuluttua ja kiinteistö alkaa menettää arvoaan. 

Ekologinen rakentaminen
Vuokrattava rakennus

Me Modulolla halusimme tarjota elinkaarihankkeiden rinnalle joustavan vaihtoehdon, jolla voidaan reagoida nopeastikin muuttuviin tarpeisiin. Ratkaisuillamme on pysyvän rakennuksen elinkaari, mutta muunneltavuutensa ansiosta niitä voidaan supistaa tai laajentaa tarpeen mukaan. Siirrettävyydellään ne puolestaan mahdollistavat minkä tahansa vuokra-ajan 5 ja 50 vuoden väliltä.  

Modulo tekee viihtyisät ja terveet tilat

Siirtokelpoiset rakennukset tai muunneltavat tilat saattavat yhä nykyisinkin tuoda monen mieleen ahtaat ja pimeät työmaakopit tai kylmät ja sisäilmaltaan heikkolaatuiset parakit. Usein näihin lyhytaikaiseksi tarkoitettuihin ratkaisuihin liittyy myös huoli niiden käytön venähtämisestä. 

Siirtokelpoiset rakennukset
Moduulirakennus

Eräs Modulon tarinan kantavia ajatuksia on halu mahdollistaa parakkikouluille ja muille väistötiloille viihtyisämpi vaihtoehto, jolla on täydet edellytykset myös pysyvämpään käyttöön. Samalla modulaarisuus mahdollistaa avarat ja monikäyttöiset tilat, joita on helppo muunnella tarpeen mukaan. 
 
Pitkäjänteisen kehitystyön, huolella valittujen materiaalien ja kotimaisen käsityön ansiosta rakennuksemme ovat kestävyydeltään verrattavissa pysyviin rakennuksiin ja sisäilmaltaan ensiluokkaisia.

Modulo on kasvava ja vastuullinen toimija

Rakennustemme modulaarinen toteutustapa tekee niiden pystyttämisestä nopeaa. Energiatehokkuudeltaan ne vastaavat pysyvää rakennusta, mutta mahdollistavat teknisiltä ratkaisuiltaan merkittävästi pienemmän hiilijalanjäljen. Näin Modulo ei ole ainoastaan ihmisen, vaan myös ympäristön näkökulmasta vastuullinen valinta.

Modulaarinen rakentaminen
Modulaarinen rakennus

Modulo-rakennukset tarjoavat jo nyt älykkään ja joustavan vaihtoehdon niin väistötiloille kuin pysyville rakennuksille, mutta tulevaisuudessa vain nostavat arvoaan siirrettävyyden ja muunneltavuuden vastatessa niin käyttöasteen kasvuun kuin vähentymiseen. 
 
Me Modulolla uskommekin, että modulaarisuus ja siirrettävyys tulevat yleistymään. Olemme ylpeitä siitä, että voimme nyt ja jatkossa mahdollistaa terveen, turvallisen ja joustavan ympäristön oppia ja elää, sekä näin ollen myös tarjota vastuullisen keinon sijoittaa tulevaisuuteen. 

Koski Rent Oy – ympäristö-
politiikka

KoskiRent Oy on sitoutunut ympäristön suojeluun sekä tunnistanut ja huomioinut toimintansa ympäristövaikutukset. Kannamme vastuun ympäristöasioiden jatkuvasta kehittämisestä. Toimimme ympäristön pilaantumista ehkäisevästi lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä muiden sidosryhmien ja ISO 14001-standardin vaatimusten mukaisesti.

Ympäristöpolitiikka ja yrityksen keskeiset toimintatavat sekä yritykseen kohdistuvat ympäristövaatimukset ovat henkilöstön ja sidosryhmien tiedossa, ja jatkuvasti saatavilla. Hyödynnämme parasta mahdollista tekniikkaa (Best Available Techology) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. BAT-tekniikka minimoi tuotanto- tai muun laitoksen ympäristövaikutuksia. 

Opastamme ja kannustamme henkilökuntaamme sekä sidosryhmiämme tunnistamaan ja huomioimaan työnsä ympäristövaikutukset. Työskentelemme vastuullisella tavalla ottaen huomioon kansalliset ja kansanväliset ympäristön suojelun vaatimukset.

REFERENSSIT

Oulun kaupunki 2022

”Tilat ovat ylittäneet odotuksemme muunnetavuudeltaan ja valoisuudeltaan. Yhteistyö Modulon kanssa sujui hyvin, ja toiveemme otettiin hyvin huomioon.”

-Esko Esimerkki
Koulutoimenjohtaja, Oulu

REFERENSSIT

Limingan kaupunki 2022

”Tilat ovat ylittäneet odotuksemme muunnetavuudeltaan ja valoisuudeltaan. Yhteistyö Modulon kanssa sujui hyvin, ja toiveemme otettiin hyvin huomioon.”

-Esko Esimerkki
Koulutoimenjohtaja, Liminka

Kuvagalleria